Information om boendet

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

Tv, telefoni och internet

Det finns ett avtal mellan din bostadsrättsförening och Telia om installation av bredband i din bostad. Bredbandsnätet består av en så kallad Triple Play-funktion som levererar Digital-tv, telefon och Internetanslutning.

Följande ingår:

  • Bredbandstelefoni och telefonfördelare.
  • Internetanslutning med en hastighet på 100/100 Mbit per sekund - läs mer på https://www.telia.se/privat/tv/tvpaket/produkt/lagom.
  • TV-abonnemang ”Lagom” ingår.
  • 1 st Telia Digital-tv box, tillhör förening/fastighetsägare.
  • 1 st Bredbandswitch som även stödjer trådlöst internet, tillhör förening/fastighetsägare.

Du som boende kan beställa högre hastigheter på internet, du kan beställa fler TV-kanaler/TV-paket samt tjänster på din bredbandstelefoni.

Se www.telia.se/fiber för aktuellt erbjudande och priser för privathushåll.

Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen.

Varmvattendebitering

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvatten debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Bilpool

Som boende i Brf Hylle Allé får du gratis medlemskap i Sunfleet de första fem åren.

Du som medlem kan boka en poolbil i Hyllie, inne i Malmö eller om du är på resande fot någon annanstans i Sverige. Du slipper du fundera på service, däckbyte, besiktning, tvätt och andra måsten som ingår i bilägande. Och ändå har du alltid en bil till hands när du behöver.

Sophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i ett gemensamt miljörum.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och restavfall även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på deras hemsida.

Länkar

Att göra i närområdet

Emporia
Hylliebadet
Malmö Arena
Skejtparken

Vad som händer i Hyllie

Hyllie.com